Επιβραβεύοντας τους πελάτες μας προσφέρουμε τις εξής εκπτώσεις, αθροιστικά, για παραγγελίες:

  1. Από 200-500€ : Έκπτωση -2% επί του συνόλου της παραγγελίας.

  2. Από 500-700€ : Έκπτωση -3% επί του συνόλου της παραγγελίας.

  3. Από 700€ + : Έκπτωση -4% επί του συνόλου της παραγγελίας.